Мурджанова

Банкови сметки

Банка ДСК АД

BIC – STSABGSF

BG61STSA93000015749270 – за вноски от длъжници

BG86STSA93000015749305 – за такси и разноски

Българо-Американска кредитна банка АД

BIC – BGUSBGSF 

BG50BGUS91601004386401 – за вноски от длъжници

BG23BGUS91601004386402 – за такси и разноски

Обединена българска банка АД

BIC – UBBSBGSF
 
BG52UBBS80025069923930 – за вноски от длъжници
 
BG89UBBS80021069912730 – за такси и разноски

Прокредит Банк България АД 

BIC – PRCBBGSF

BG87PRCB92301010968233 – за вноски от длъжници

BG43PRCB92301010968249 – за такси и разноски