Мурджанова

Район на действие

Районът на действие на ЧСИ Людмила Мурджанова съвпада с границите на Окръжен съд Пловдив.

Обхваща територията на 18 общини: Пловдив, Родопи, Асеновград, Лъки, Марица, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Перущица, Първомай, Раковски, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар.